Μέθοδοι εκχύλισης
Στην Costadoro γνωρίζουμε ότι μερικές φορές η παραμικρή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μεγάλες διαφορές.
Για το λόγο αυτό, εκτός από τον παραδοσιακό μας εσπρέσο, διεξάγουμε συνεχώς έρευνες για καινοτόμες διεργασίες εκχύλισης και παρασκευής: ανακαλύψτε τις μαζί μας.
CHEMEX
COLD BREW
SYPHON
AEROPRESS
FRENCH PRESS
V60
FILTER
MACHINE
Μάθετε ποιους καφέδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
+